2021


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRecenzja artykułu naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

2019

Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejCzłonkostwo w komitecie lub komisji2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyTłumaczenie rozdziału książki naukowej


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Recenzja artykułu naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyKsiążka popularyzująca naukęArtykuł w czasopiśmie


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
2014Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzja w przewodzie doktorskim

2013Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Organizacja konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Stypendium w ramach programu Erasmus

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym2012

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskimUdział w konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWygłoszenie referatu na konferencji


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


Odznaczenie krajowe państwowe


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Organizacja konferencji


2009Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych


Recenzja w przewodzie doktorskim


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowejWygłoszenie referatu na konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencjiPrzyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2008


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


2006


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2005


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego