dr hab. Wacław Pyczek prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: waclaw.pyczek_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0606-5791