Volodymyr Popovych

WYKSZTAŁCENIE:

26/02/2015 - Docent -Katedra Maszyn i Technologii Podstawowych, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, Drohobycz, Ukraina.

19/03/2010 - Doktor, Instytut Fizyki Półprzewodników, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina. Specjalizacja: Fizyka ciała stałego. Temat pracy doktorskiej: "Wpływ domieszkowania chlorem na właściwości fizyczne monokryształów tellurku kadmu wyhodowanych metodą sublimacji"

23/06/1994 - Magister, Państwowy Instytut Pedagogiczny, Wydział Fizyki i Matematyki, Drohobycz, Ukraina. Specjalność: fizyka i matematyka. Tytuł pracy magisterskiej: "Przygotowanie i właściwości fizyczne ceramicznych termorezystorów".

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Głównymi obszarami mojej ekspertyzy naukowej są technologia wzrostu i przetwarzania kryształów oraz ich charakterystyka za pomocą różnych metod eksperymentalnych. Mam duże doświadczenie teoretyczne i praktyczne umiejętności w dziedzinie półprzewodników i materiałoznawstwa.

Technologia wzrostu i otrzymywania kryształów:

-Opracowanie metod wzrostu dla uzyskania monokryształów (głównie kryształy AIIBVI).

-Projekt i konstrukcja układu do syntezy i wzrostu kryształów.

-Wzrost cienkich warstw metodą osadzania laserem impulsowym i metodą termicznego odparowania.

-Modyfikacja powierzchni kryształu za pomocą obróbki chemicznej i mechanicznej.

-Przygotowanie próbek do pomiarów strukturalnych, optycznych i elektrycznych (cięcie, obróbka powierzchni, wytwarzanie styków itp.).

Charakterystyka właściwości materiałów za pomocą następujących technik:

-Selektywne trawienie chemiczne, optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa.

-Spektrometria masowa jonów, analiza chemiczna EDX, dyfraktometria rentgenowska.

-Efekt Halla, pomiary fotoprzewodnictwa w stanie ustalonym i przejściowym, pomiary termostymulacji prądów, charakterystyki prądowo-napięciowe.

-Spektroskopia transmisji w podczerwieni i pomiary fotoluminescencyjne.

 

 

DOŚWIADCZENIE NAUCZYCIELSKIE

Nauczanie akademickie na kierunkach fizyka, materiałoznawstwo i technika (15 lat).

 

 

PUBLIKACJE I KONFERENCJE

Jestem autorem 35 artykułów z dziedziny półprzewodników i materiałoznawstwa w ukraińskich i punktowanych  czasopismach międzynarodowych, a także 1 patentu.

Mam około 50 prezentacji na krajowych i międzynarodowych konferencjach i warsztatach, w tym na międzynarodowych konferencjach dotyczących wzrostu kryształów (2001, 2004), spotkaniach Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałów (EMRS 2002, 2004, 2006, 2015), XII Międzynarodowej Konferencji na temat związków II-VI (2005 r.), (12th International Conference on II-VI Compounds (2005), III i IV zjazdu Polskiego Towarzystwa EPR (III and IV Forums of Polish Electron Magnetic Resonance Group (2014, 2016) i innych.

Lista waźniejszych publicacij

 • Volodymyr D. Popovych, Roman Böttger, Rene Heller, Shengqiang Zhou, Mariusz Bester, Bogumil Cieniek, Robert Mroczka, Rafal Lopucki, Piotr Sagan, Marian Kuzma. Heavy doping of CdTe single crystals by Cr ion implantation // Nuclear Methods in Physics Research B. – 2018. – Vol. 419. – P. 26–31.

https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.01.019

 • D. Popovych, M. Kuzma, N. Skop, I. Stefaniuk, B. Cieniek. Ferromagnetic resonance in CdTe:Cr single crystals containing dopant-related macrodefects // Acta Physica Polonica A. – 2017. – Vol. 132, No. 1. – P. 34 – 37.DOI: 10.12693/APhysPolA.132.34
 • Andrzej Maciąg, Piotr Sagan, Marian Kuźma, Volodymyr Popovych. Zinc oxide films prepared by spray pyrolysis // EPJ Web of Conferences. – 2017. – Vol. 133. – P. 03004-1 – 03004-6.https://doi.org/10.1051/epjconf/201713303004
 • D. Popovych, P. Sagan. Detection of “exotic” dopant-related macrodefects in vapour grown CdTe:Cr single crystals // Acta Physica Polonica A. – 2016. – Vol. 129, No.1. – P. 49 – 51.DOI: 10.12693/APhysPolA.129.49
 • V.D. Popovych, P. Sagan, M. Bester, B. Cieniek, M. Kuzma. Structural and compositional investigations of vapour grown CdTe:Cr single crystals // Journal of Crystal Growth. – 2015. – Vol. 426, Iss. 1. – P. 1733 – 179.https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2015.05.034
 • Sagan Piotr, Popovych Volodymyr, Bester Mariusz Kuzma Marian. Characterisation of CdCrTe layers obtained by pulsed laser deposition // Solid State Phenomena. – 2013. – Vol. 203 – 204. – P. 193 – 197.https://www.scientific.net/SSP.203-204.193
 • D. Popovych, and M. Bester. Measurements of photoconductive transients in vapor grown CdTe:Cl over wide temperature and dopant concentration ranges // Journal of Applied Physics. – 2012. – Vol. 112. – P.023705-1 – 023705-5. http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4737782
 • D. Popovych, I.V. Kurilo, I.O. Rudyj, D.D. Shuptar. Complex investigation of structural imperfections in CdTe and CdTe:Cl crystals grown by a sublimation method // Physics of Solid State. – 2010. – Vol. 52. – P. 2472 – 2478. https://link.springer.com/article/10.1134/S106378341012005X
 • D. Popovych, F.F. Sizov, O.A. Parfenjuk, Z.F. Tsybrii (Ivasiv). The effect of inhomogeneous dopant distribution on the electrical transport properties and thermal stability of CdTe:Cl single crystals // Semiconductor Science and Technology. – 2010. – Vol. 25. – P. 0305001 1 – 6.https://doi.org/10.1088/0268-1242/25/3/035001
 • D. Popovych, I.S. Virt, F.F. Sizov, V.V. Tetyorkin, Z.F. Tsybrii (Ivasiv), L.O. Darchuk, O.A.Parfenjuk, M.I. Ilashchuk. The effect of chlorine doping concentration on the quality of CdTe single crystals grown by the modified physical vapor transport method // Journal of Crystal Growth. – 2007. – Vol. 308, Iss. 1. – P. 63 – 70.https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2007.07.041
 • V. Korbutyak, S.G. Krylyuk, N.D. Vakchnyak, V.D. Popovych, D.I. Tsyutsyura. Specific features of photoluminescence spectra for the CdTe single crystals grown by a sublimation method // Ukrainian Journal of Physics. – 2006. – Vol. 51, No. 7. – P. 692 – 699. http://www.ujp.bitp.kiev.ua/files/journals/51/7/510710p.pdf
 • S. Virt, I.S. Bilyk, V.D. Popovych, I.O. Rudyj, I.V. Kurilo, A. Kolek, M. Bester, M. Kuzma. Photoelectrical and noise processes in CdTe crystals // Physica Status Solidi (c). – 2006. – Vol. 3, Iss. 4. – P. 1055 – 1058. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssc.200564612/full
 • D. Popovych, I.S. Virt, D.I. Tsutsura, Z.F. Tsybrii (Ivasiv), F.F. Sizov, O.A. Parfenjuk, M.I.Ilashchuk. Characterization of the vapour grown CdTe crystals for high energy radiation detectors // Phys. Stat. Sol. (c). – 2006. – Vol. 3, Iss. 4. – P. 717 – 721. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssc.200564617/full
 • B. Britan, O.M. Pigur, V.D. Popovich, D.I. Tsyutsyura. Preparation and electrical properties of CdxZn1-xTe crystals // Inorganic Materials. – 2005. – Vol. 41, Iss. 7. – P. 680 – 682.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10789-005-0189-7

 • D. Popovich, G.M. Grigorovich, R.M. Peleshchak, P.N. Tkachuk. Physical properties of semi-insulating CdTe:Cl single crystals grown from the vapor phase // Semiconductors. – 2002. – Vol. 36, No. 6. – P. 674 – 678. https://link.springer.com/article/10.1134/1.1485661

Patent

D.V. Korbutyak, O.P. Lotsko, L.A. Demchyna, N.D. Vakhnyak, D.I. Tsyutsyura, V.B. Brytan, O.M.Pigur, N.D. Vakchnyak, V.D. Popovych, Method of growth of CdTe and CdZnTe single crystals // Patent of Ukraine No. 40276.

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2020 21:34