Volodymyr Popovych
dr Volodymyr Popovych
Adiunkt - Katedra Analityczno-Inżynieryjna
Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: volodymyr.popovych_anti_spam@kul.pl