Zmodyfikowana kompozycja poliestrowa dla powłok antykorozyjnych / V. Ye. Levitsky, D. S. Katruk; wniosek Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska". - C-1937; stwierdził. 19.11.2018
[Modified polyester composition for anticorrosive coatings / V. Ye. Levitsky, D. S. Katruk; application National University "Lviv Polytechnic". - C-1937; declared 19/11/2018]

Zgłoszenie patentowe w zagranicznym urzędzie patentowym

Współautorzy: Diana Katruk
Nazwa jednostki: UIPV