Patent 121376 Ukraina MPK S08L 67/06, C08L 27/06, C04B 26/18 Materiał poliestrowy / Levytsky V.Ye., Katruk D.S. - No. u201701871. 27.02.17.; opublikowane 11 grudnia 2017. Biuletyn 23.

Uzyskanie patentu krajowego

WspółautorzyWSPOLAUT: Katruk Diana