Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology) (ISSN: 0321-4095)
Współautorzy: Volodymyr Moravskyi, Andrii Masyuk, Uliana Khromiak
Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 35-41
Streszczenie: W pracy przedstawiono wpływ zagęszczonego spienionego polistyrenu modyfikowanego poliwinylopirolidonem na właściwości reologiczne poliamidu 6 i polistyrenu. Zmodyfikowany spieniony polistyren znacząco wpływa na zależność lepkości stopionego poliamidu 6 od naprężenia ścinającego, co jest spowodowane interakcjami fizycznymi między składnikami układu, głównie między grupami funkcyjnymi poliamidu 6 i poliwinylopirolidonu. Obserwuje się wpływ temperatury i zawartości modyfikowanego spienionego polistyrenu na wskaźnik zachowania się płynięcia, stałą równania reologicznego i energię aktywacji lepkiego strumienia poliamidu 6 i stopionego polistyrenu. Wskaźnik zachowania się poliamidu 6 w regionie newtonowskim jest niezależny od zawartości modyfikowanego spienionego polistyrenu i temperatury i jest bliski 1. Wpływ modyfikatora na wskaźnik zachowania przepływu w obszarze nieniutonowym jest bardziej wyraźny w niskich temperaturach. Wraz ze wzrostem zawartości modyfikowanego spienionego polistyrenu, zmniejsza się efektywna lepkość stopionego poliamidu 6 i wzrasta wartość szybkości ścinania na początku rozwoju anomalii lepkości. Wartość wskaźnika płynięcia mieszanek polistyrenu z modyfikowanym spienionym polistyrenem wzrasta wraz ze wzrostem zawartości modyfikowanego spienionego polistyrenu i nie zależy od temperatury. Jest to oczywiście spowodowane zwiększeniem zawartości składnika o mniejszej masie cząsteczkowej, a w konsekwencji wzrostem ogólnej polidyspersyjności układu.
Słowa kluczowe: poliamid 6, spieniony polistyren, właściwości reologiczne, mieszanki polimerów, poliwinylopirolidon
Dostęp WWW: http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2019/1/Moravskyi.pdf
DOI: 10.32434/0321-4095-2019-122-1-35-41Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Volodymyr Levytskyi and Volodymyr Moravskyi and Andrii Masyuk and Uliana Khromiak",
title = "Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene",
journal = "Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology)",
year = "2019",
number = "1",
pages = "35-41"
}

Cytowanie w formacie APA:
Levytskyi, V. and Volodymyr Moravskyi and Andrii Masyuk and Uliana Khromiak(2019). Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology), 1, 35-41.