Preparation and properties of polymer-silicate composites based on hydrophilic polymers

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology) (ISSN: 0321-4095)
Współautorzy: Andrii Masyuk, Ole Suberlyak
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 68-74
Streszczenie: W pracy tej ustaliliśmy wpływ natury i zawartości modyfikatorów polimerowych, alkoholu poliwinylowego i poliwinylopirolidonu na właściwości fizykochemiczne i technologiczne otrzymywania kompozytów polimerowo-krzemianowych na bazie ciekłego szkła sodowego pod wpływem chlorków metali o różnym charakterze ( Ba, Cu, Co, Ni, Zn, Fe). Aby zapewnić maksymalną wydajność modyfikacji i przygotowania kompozytu polimerowo-krzemianowego, poliwinylopirolidon powinien zostać rozpuszczony w roztworze ciekłego szkła sodowego, a polialkohol winylowy powinien zostać rozpuszczony w roztworze chlorku metalu, przy czym optymalne stężenie polimeru w układzie jest 0,2-0,3 zasad mol / dm3. Na podstawie wyników skaningowej mikroskopii elektronowej, analizy elementarnej, spektroskopii w podczerwieni i sorpcji stwierdziliśmy, że wytwarzaniu materiału polimer-krzemian towarzyszą intermolekularne interakcje między aktywnymi grupami krzemianowymi (sylandiolowymi, silanolowymi i siloksanowymi) i grupami funkcyjnymi polimer, który przyczynia się do równomiernego rozprowadzania makrocząsteczek w osnowie tłuszczowej z silikonu. Zastosowanie modyfikatorów polimerowych, niezależnie od rodzaju metalu, prowadzi do zmniejszenia liczby aktywnych centrów i wartości aktywnej powierzchni formacji krzemianowych. Specyficzna powierzchnia czynna i liczba aktywnych centrów na niej zależy od rodzaju metalu i zmniejsza się w następującym zakresie: Ni2 +> Zn2 +> Fe3 +> Ñu2 +> Ño2 +> Ba2 +. Wartości pola powierzchni właściwej i liczby aktywnych centrów w stosunku do błękitu metylenowego wynoszą odpowiednio 60- 76 m2 / gi (77-99) x 10-6 mol / g; zależą one od natury modyfikatora polimeru.
Słowa kluczowe: poliwinylopirolidon, alkohol poliwinylowy, szkło ciekłe sodowe, modyfikacja, kompozyt
Dostęp WWW: http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/6/Levytskyi.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Volodymyr Levytskyi and Andrii Masyuk and Ole Suberlyak",
title = "Preparation and properties of polymer-silicate composites based on hydrophilic polymers",
journal = "Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology)",
year = "2017",
number = "6",
pages = "68-74"
}

Cytowanie w formacie APA:
Levytskyi, V. and Andrii Masyuk and Ole Suberlyak(2017). Preparation and properties of polymer-silicate composites based on hydrophilic polymers. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology), 6, 68-74.