Influence of polyvinylchloride on the chemical and thermal resistance of highly filled polyester composites

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: MATERIALS SCIENCE (ISSN: 1068-820X)
Współautorzy: Diana Katruk, Viktoriya Kochubei, Taras Humenets’kyi, Lewko Bilyi
Rok wydania: 2017
Tom: 53
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 385-391
Streszczenie: Badamy wpływ modyfikatorów polimerowych polichlorku winylu i nieorganicznych drobnoziarnistych wypełniaczy na odporność chemiczną i termiczną wysoko wypełnionych kompozytów poliestrowych oraz składu składników i rodzaj wypełniacza na odporność materiałów poliestrowych pod działaniem mediów korozyjnych na wysokim poziomie temperatury. Analizujemy również zmiany twardości powierzchniowej modyfikowanych kompozytów poliestrowych w zależności od rodzaju czynnika korozyjnego.
Słowa kluczowe: Poliester, polichlorek winylu, wypełniacz, absorpcja wody, odporność chemiczna, impedancja, powłoka ochronna
Dostęp WWW: https://link.springer.com/article/10.1007/s11003-017-0086-7
DOI: 10.1007/s11003-017-0086-7Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Volodymyr Levytskyi and Diana Katruk and Viktoriya Kochubei and Taras Humenets’kyi and Lewko Bilyi",
title = "Influence of polyvinylchloride on the chemical and thermal resistance of highly filled polyester composites",
journal = "MATERIALS SCIENCE",
year = "2017",
number = "3",
pages = "385-391"
}

Cytowanie w formacie APA:
Levytskyi, V. and Diana Katruk and Viktoriya Kochubei and Taras Humenets’kyi and Lewko Bilyi(2017). Influence of polyvinylchloride on the chemical and thermal resistance of highly filled polyester composites. MATERIALS SCIENCE, 3, 385-391.