Physicochemical Properties of Modified Polyester-Polyvinylchloride Compositions

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: MATERIALS SCIENCE (ISSN: 1068-820X)
Współautorzy: Katruk Diana, Alla Shybanova, Levko Bilyi, Taras Humenetskyi
Rok wydania: 2017
Tom: 52
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 559-565
Streszczenie: Zbadamy fizykochemiczne prawidłowości modyfikacji nienasyconych żywic poliestrowych za pomocą polichlorku winylu w obecności plastyfikatorów w postaci plastra ftalanu. Badano wpływ składu składników na specyficzne cechy zmian morfologicznych i charakter oddziaływań międzycząsteczkowych w zmodyfikowanych kompozycjach poliestrowych. Ustalamy również wpływ polichlorku winylu na właściwości fizyko-mechaniczne i adhezyjne tych materiałów.
Słowa kluczowe: Żywica poliestrowa, modyfikacja, morfologia, polichlorek winylu, plastyfikator
Dostęp WWW: https://link.springer.com/article/10.1007/s11003-017-9990-0
DOI: 10.1007/s11003-017-9990-0Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Volodymyr Levytskyi and Katruk Diana and Alla Shybanova and Levko Bilyi and Taras Humenetskyi",
title = "Physicochemical Properties of Modified Polyester-Polyvinylchloride Compositions",
journal = "MATERIALS SCIENCE",
year = "2017",
number = "4",
pages = "559-565"
}

Cytowanie w formacie APA:
Levytskyi, V. and Katruk Diana and Alla Shybanova and Levko Bilyi and Taras Humenetskyi(2017). Physicochemical Properties of Modified Polyester-Polyvinylchloride Compositions. MATERIALS SCIENCE, 4, 559-565.