Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology) (ISSN: 0321-4095)
Współautorzy: Ulyana Khromyak, Kateryna Stepova, Volodymyr Skorokhoda
Rok wydania: 2018
Tom: 2018
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 135-141
Streszczenie: Badano wpływ natury monomeru (octanu winylu, metakrylanu metylu i styrenu), współczynników stężenia, temperatury i szybkości mieszania na kinetykę polimeryzacji emulsyjnej monomerów winylowych w obecności poliwinylopirolidonu. Ustalono racjonalne parametry technologiczne syntezy kopolimerów. Stwierdzono, że właściwości polimeryzacji emulsyjnej lateksu (napięcie powierzchniowe, pH i promień cząstki) zależą od warunków procesu; stosunek monomeru do fazy wodnej, temperatura, stężenie monomeru i inicjatora, a także ilość poliwinylopirolidonu. Kopolimery szczepione poliwinylopirolidonem, które zostały zsyntetyzowane za pomocą polimeryzacji emulsyjnej, zastosowano jako matrycę polimerową do wytwarzania kompozycji kopolimeru metakrylan metylu. Polimeryzacja blokowa metakrylanu metylu w obecności kopolimerów poliwinylopirolidonu zachodzi z dużą szybkością i, w zależności od charakteru matrycy polimerowej, stopień konwersji monomeru wynoszący 70-90% uzyskuje się w ciągu 10-15 minut. Najwyższą szybkość polimeryzacji i maksymalny stopień konwersji obserwuje się przy stosowaniu szczepionego kopolimeru poliwinylopirolidonu z metakrylanem metylu. Zmodyfikowane materiały otrzymane na bazie opracowanych kompozycji charakteryzują się dostatecznie wysokimi właściwościami użytkowymi, takimi jak twardość powierzchniowa, wytrzymałość cieplna i wytrzymałość połączeń klejowych z nośnikami o różnym charakterze.
Słowa kluczowe: metakrylan metylu, poliwinylopirolidon, kopolimer, polimeryzacja emulsyjna
Dostęp WWW: http://oaji.net/articles/2017/1954-1531896702.pdf
DOI: 10.1037/aca0000211Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Volodymyr Levytskyi and Ulyana Khromyak and Kateryna Stepova and Volodymyr Skorokhoda",
title = "Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate",
journal = "Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology)",
year = "2018",
number = "4",
pages = "135-141"
}

Cytowanie w formacie APA:
Levytskyi, V. and Ulyana Khromyak and Kateryna Stepova and Volodymyr Skorokhoda(2018). Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology), 4, 135-141.