Synthesis and Properties of Adhesive Polymer-Methylmethacrylate Materials

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: International Journal of Polymer Science (ISSN: 1687-9422)
Współautorzy: Ulyana Khromiak, Kateryna Stepova, Andry Tarnawsky
Rok wydania: 2018
Tom: 2018
Numer czasopisma: ID 4905304
Strony od-do: 1-9
Streszczenie: Określono kinetykę polimeryzacji emulsyjnej hydrofilowych monomerów winylowych w obecności poliwinylopirolidonu i zasad technologicznych ich syntezy. Określono rozsądne parametry technologiczne w syntezie kopolimerów. Określono właściwości fizykochemiczne syntetyzowanych kopolimerów (napięcie powierzchniowe, wielkość cząstek lateksu i pH). Zsyntetyzowane kopolimery grafowe użyto do wytworzenia kompozycji polimer-monomer o wysokiej przyczepności. Kompozycje te mają wysoką reaktywność w temperaturze pokojowej. Może być regulowany przez naturę matrycy polimerowej i wprowadzanie komonomerów i płatków ze względu na wpływ czynników fizykochemicznych na proces tworzenia polimeru. Szybkość polimeryzacji i stopień konwersji monomeru zależą w dużej mierze od natury matrycy polimerowej. Najwyższą szybkość polimeryzacji i maksymalny stopień konwersji obserwuje się przy stosowaniu kopolimeru poliwinylopirolidonu i polimetylometakrylanu. Materiały oparte na opracowanych kompozycjach charakteryzują się niską zawartością resztkowego monomeru i wysokimi właściwościami użytkowymi, takimi jak twardość powierzchniowa, temperatura mięknienia Vicata i siła wiązania adhezyjnego do nośników o różnym charakterze.
Słowa kluczowe: Polimeryzacja emulsyjna, monomery winylu, polimetylometakrylan, poliwinylopirolidon, klej
Dostęp WWW: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5032/4905304.pdf?sequence=1&isAllowed=y
DOI: 10.1155/2018/4905304Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Volodymyr Levytskyi and Ulyana Khromiak and Kateryna Stepova and Andry Tarnawsky",
title = "Synthesis and Properties of Adhesive Polymer-Methylmethacrylate Materials",
journal = "International Journal of Polymer Science",
year = "2018",
number = "ID 4905304",
pages = "1-9"
}

Cytowanie w formacie APA:
Levytskyi, V. and Ulyana Khromiak and Kateryna Stepova and Andry Tarnawsky(2018). Synthesis and Properties of Adhesive Polymer-Methylmethacrylate Materials. International Journal of Polymer Science, ID 4905304, 1-9.