The effect of poly(vinyl chloride) modifier and filler nature on properties of polyester composites

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Chemistry & Chemical Technology (ISSN: 1996-4196)
Współautorzy: Tomasz Białopiotrowicz, Diana Katruk, Andrii Masyuk, Mykhaylo Bratychak, Nataliia Chopyk
Rok wydania: 2018
Tom: 12
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 53-57
Streszczenie: Artykuł określa wpływ modyfikatora polimeru (poli (chlorku winylu)) i drobno rozproszonego nieorganicznego wypełniacza na właściwości sprężysto-odkształceniowe i termofizyczne materiałów poliestrowych. W badaniu odkryto zmianę modułu odkształcenia, modułu sprężystości, modułu o wysokiej elastyczności, twardości powierzchni, punktu mięknienia Vicata i skurczu technologicznego zmodyfikowanych kompozytów poliestrowych wypełnionych węglanem wapnia i tlenkiem glinu.
Słowa kluczowe: kompozyt poliestrowy, wypełniacz, modyfikacja, struktura, poli (chlorek winylu)
Dostęp WWW: http://science2016.lp.edu.ua/sites/default/files/Full_text_of_%20papers/full_text_811.pdf
DOI: 10.23939/chcht12.01.053Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Volodymyr Levytskyi and Tomasz Białopiotrowicz and Diana Katruk and Andrii Masyuk and Mykhaylo Bratychak and Nataliia Chopyk",
title = "The effect of poly(vinyl chloride) modifier and filler nature on properties of polyester composites",
journal = "Chemistry & Chemical Technology",
year = "2018",
number = "1",
pages = "53-57"
}

Cytowanie w formacie APA:
Levytskyi, V. and Tomasz Białopiotrowicz and Diana Katruk and Andrii Masyuk and Mykhaylo Bratychak and Nataliia Chopyk(2018). The effect of poly(vinyl chloride) modifier and filler nature on properties of polyester composites. Chemistry & Chemical Technology, 1, 53-57.