dr Volodymyr Levytskyi
Adiunkt - Katedra Inżynierii Materiałowej
Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: volodymyr.levytskyi_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1323-1943