dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Adiunkt - Katedra Inżynierii Powierzchni
Instytut Inżynierii Materiałowej
Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

E-mail: volodymyr.levytskyi_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1323-1943