dr hab. Volodymyr Cherniuk prof. KUL
profesor KUL - Katedra Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

E-mail: volodymyr.cherniuk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7913-579X