2020

Prace magisterskie
 • Przegląd i porównanie istniejących definicji pojęcia równowagi w teorii gier
 • Znalezienie równowag Nasha w grach dwumacierzowych

2019

Prace magisterskie
 • Wspólna wiedza w grach
 • Algorytm TreeNash dla gier graficznych
 • Procesy gałązkowe Galtona-Watsona
 • Procedury wyborcze
 • Projektowanie mechanizmów teorii gier
 • Aplikacja webowa do typowania wydarzeń sportowych z wykorzystaniem Laravel Framework

2018

Prace magisterskie
 • Miary izometryczno-niezmiennicze w przestrzeniach euklidesowych
 • Negocjacje i kooperacja w grach dwóch osób
 • Kompleksowa metoda znajdowania równowag Nasha w grach dwumacierzowych
 • Fraktale w naturze
 • Wymiary Hausdorffa, pudełkowe i upakowania
 • Równowagi i twierdzenie ludowe dla gier iterowanych
 • Algorytm Lemke-Howsona dla gier strategicznych

2017

Prace magisterskie
 • Koalicje w grach kooperacyjnych
 • Komputerowa wizualizacja fraktali
 • Podstawowe modele gier: gry w postaci rozwiniętej, normalnej i Bayesa
 • Metody konstruowania fraktali
 • Wymiar Hausdorffa w teorii pradwopodobieństwa