2018

Prace magisterskie
 • Tarnas Jan, Funkcja oka w kontekście teorii widzenia według E. H. Gombricha na wybranych przykładach malarstwa XV wieku.

2016

Prace magisterskie
 • Czachorowska Klara, Oprawy ksiąg odwzorowane w sztuce polskiej XV i XVI wieku.
 • Hałasa Iwona, Powinowactwo ikonograficzne scen Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w sztuce greckiej i łacińskiej na wybranych przykładach końca XV wieku i pierwszego ćwierćwiecza XVI wieku
 • Kłos Magdalena, "Pasja Turyńska" Hansa Memlinga - Pasja według Hansa Memlinga w kościele św. Jakuba w Toruniu. Próba analizy porównawczej.
 • Kozieł Dominika, Maiestas Domini w Kaplicy św. Trójcy w Lublinie. Powinowactwa ze sztuką bizantyjską od XIV wieku.
 • Nowicka Sylwia, Pieta z kościoła św. Barbary w Krakowie jako przykład Stylu Pięknego.
 • Ragaman Agnieszka, Enkolpiony (krzyże relikwiarzowe) w zbiorach polskich. Motywy ikonograficze.
 • Wojdyło Ewelina, Maska - twarz w plastyce XIV - XVI wieku
 • Woszuk Natalia, Portrety Włada Palownika - wybrane przykłady z XV wieku.

2015

Rozprawy doktorskie
 • Krauze-Kołodziej Aleksandra, Zespół mozaikowy ściany zachodniej w Bazylice Santa Maria Assunta na Torcello – historyczno-ikonograficzna analiza porównawcza przedstawienia na styku kultury łacińskiej i bizantyńskiej. Wzorce – reminiscencje – konteksty.
Prace magisterskie
 • Frączek Dobrawa, Symbolika płaszcza wyobrażeniu Chrystusa Ecce Homo na przykładzie późnogotyckiej rzeźby Chrystusa Ecce Homo z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach
 • Nowak Ewa, Pop art - sztuka natężonego koloru. Rola barwy w kulturze współczesnej
 • Pukaluk Karolina, Dzieciństwo Chrystusa w polskiej plastyce 1400-1500 na tle sztuki europejskiej
 • Wąsik Marlena, „Sztuka nieprofesjonalna” – kierunek w kulturze europejskiej i polskiej. Nieprofesjonalizm jako nowa tendencja twórczości.

2014

Prace magisterskie
 • Bakalarz Damian, Typy sklepień w Zamku Krzyżackim w Malborku. Charakterystyka architektoniczna i konserwatorska.
 • Ciuńczyk Klaudia, Motyw dziecka w kulturze polskiej od końca XVIII do początku XX wieku. Wybrane obrazy dzieci w malarstwie polskim
 • Cybulska Aneta, Symbolika i metafora bajki i baśni w malarstwie Józefa Mehoffera
 • Fatyga Magdalena, Kościoły Garbowa jako przykład polskiej kultury architektonicznej
 • Jarosz Beata, Kultura muzyczna w Polsce w XIX wieku na przykładzie wybranych obrazów malarskich
 • Krupa Matylda, Założenie architektoniczne i funkcja kulturowa dworu i rodziny Sieniawskich.