2020Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2019
20182017
2016

Recenzja w przewodzie doktorskim
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2015

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2013
2012


20112008