prof. dr hab. Urszula Mazurczak
profesor - Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: urszula.mazurczak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9314-5094