2014 - obecnie, Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej, ICBN, KUL

2005 -2013, praca badawcza, Katedra Zoologii i Ekologii Bezkręgowców KUL

2008 - uzyskanie tytuł doktora nauk biologicznych (praca doktorska: „Rozwój struktury błony śluzowej jelita cienkiego Sus strofa domestica we wczesnym okresie życia”)

2002-2005, Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP, Lublin

1997 -2002 - studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, UMCS

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016 14:34