Studia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny,

                Instytut Filologii Angielskiej, magister filologii angielskiej 1996 oraz

                University College Galway (Irlandia) w ramach programu Tempus 1994.

 

 

Przebieg pracy zawodowej: Od 1997 do 1999 w Polskiej Sekcji radia BBC jako

               dziennikarz i wydawca serwisów informacyjnych. Od 1999 wykładowca, od

               2001 roku  asystent w Katedrze Literatury Angielskiej i  Literatur

               Anglojęzycznych  Instytutu Filologii Angielskiej na Katolickim  

               Uniwersytecie Lubelskim. Od 2000 w nauczycieslkim  Kolegium Języków   

               Obcych w Chełmie. W latach 2003-2005 na Wydziale Zamiejscowym KUL w

               Tomaszowie Lubelskim. 30 czerwca 2009  obrona  pracy doktorskiej pod

               tytułem  „The Concept of English Culture in the Cultural Biographies of

               Peter Ackroyd” napisanej pod kierunkiem  Prof. Christophera Garbowskiego

               na Katolickim Uniwersytecie  Lubelskim Jana Pawła II.

 

Zainteresowania naukowe:  Studia Brytyjskie, Medioznawstwo.

 

Stypendia: Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL na przeprowadzenie kwerendy

               w British Library 2002. Dwukrotne prowadzenie zajęć na Katolickim

               Uniwersytecie W Rużomberku (Słowacja) 2005 i 2006, na Uniwersytecie

                Petera  Pazmany’ego w Pilscsabie (Węgry) 2008 oraz w Högskolan Dalarna  

                w Falun  (Szwecja) 2010 w ramach programu Socrates-Erasmus.

 

 

 

 

 

Publikacje:

 

1. „Rule Britannia v. Cool Britannia – two alternative approaches to teaching British history  

    and culture” w: The Pitfalls of Teaching Grammar, Lewis and Anglo-Saxon Culture At a

    College Level, Grzegorz A. Kleparski i Anna M. Pietrzykowska (eds.), str. 86-91,

    Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001.

 

2. „Is London Worth a Mass – The Resurgence of Catholicism In Britain?” w: Perspectives

     on Literature and Culture, Leszek S. Kolek et al. (eds.), str. 231-239, Wydawnictwo

     Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

 

3.  „Peter Ackroyd's London: Real and Imagined”, w Keeping the Lid On: Urban Eruptions

      and Social Control Since the 19th Century, Francois, Poirier, Logie Barrow, Susan    

      Trouvé-Finding (eds.), str. 131-144, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2007.

 

4. „Tabloids and Tabloidisation: From Cultural Periphery to Cultural Centre”, w PASE.

      Studies in Literature and Culture, Magdalena Cieślak, Agnieszka Rasmus (eds.), str. 291-

      300, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

 

5. “When the Lion Roars Again – In Search of a Strong English/British Identity” w Zeszytach

      Naukowych KUL Nr 1 (209), str. 69-76, Lublin 2010.

 

 

W przygotowaniu do druku:

 

 1. „Peter Ackroyd: The Sacredness of Space and Time” w Beyond the City: The Return of the   

     ‘Real London’ in Contemporary British Fiction, Nick Hubble, Philip Tew, LynnWells

     (eds.), w wydawnictwie Continuum w Londynie .

 

     .

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2010 20:51