Od 2016 jestem doktorem psychologii w dziedzinie nauk społecznych.

Moje zainteresowania naukowe: Psychologia Organizacji i Zarządzania, Psychologia Osobowości, Psychometria, Statystyka. 

KONTAKT

WSPÓŁPRACA


 

PUBLIKACJE 

ARTYKUŁY W PUNKTOWANYCH CZASOPISMACH NAUKOWYCH (MNiSW)

2019
Nowy wykaz czasopism

40 PUNKTÓW

 • Korulczyk, T., Biela, A., Blampied, N. (2019). Being more idiographic in the nomothetic world. Polish Psychological Bulletin, 50(2), 207–216. DOI: 10.24425/ppb.2019.129453

20 PUNKTÓW

 • Korulczyk, T. Wprowadzenie do Wielopoziomowego Modelowania Równań Strukturalnych. Przegląd Psychologiczny/The Review of Psychology, (w recenzji).

2018
Lista B

Metodologiczne

 • Korulczyk, T. (2018). Przegląd współczynników zgodności par. Studia Psychologiczne, 56, 1, 32–57. DOI: 10.2478/V1067-010-0180-8 [ENG: The review of dyadic congruency indexes] [Otwórz] [Pobierz PDF] [Pobierz syntaks SPSS] [Download SPSS syntax] 
 • Korulczyk, T. (2018). Szacowanie zgodności w parach: definicje, perspektywy i ograniczenia badawcze. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), 357-376. DOI: 10.14656/PFP20180208 [Otwórz PDF] [Pobierz PDF]. [ENG: Estimation of fit in dyads: perspectives and limitations]

Empiryczne

 • Brudek, P., Korulczyk, T., Ciuła, G. (2019). Uwarunkowania satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji L. Tornstama – ujęcie wielopoziomowe. Psychologia Rozwojowa, 23, 4, 91–106. DOI: 10.4467/20843879PR.18.024.9953
 • Rożnowski, B., Korulczyk, T. (2018). Dobrostan pracowników pracujących na różnych zmianach. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 24, 3, 547-557. DOI: 10.14691/CPPJ.24.3.547
 • Brudek, P., Korulczyk, T., Korulczyk, N. (2018). Spouses' fit and marriage satisfaction in late adulthood. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 21 (1), 69-85. [Otwórz] [Pobierz PDF]
 • Korulczyk, T., Korulczyk, M. (2012). Narcystyczne cechy osobowości a inteligencja płynna, Studia z Psychologii w KUL, 18, 47-64. [Otwórz PDF] [Cytuj PL]  [Cytuj ENG] [Cytuj Bibtex PL] [ENG: Narcissistic traits of personality and fluid intelligence].  

 

ARTYKUŁY NAUKOWE W PRACACH ZBIOROWYCH

 • Brudek, P., Steuden, S., Ciuła, G., Korulczyk, T. (w druku). Subiektywna ocena stanu zdrowia a wymiary psychospołecznego funkcjonowania osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama. W: M. Kielar-Turska (red.). Siła umysłu w starości. Kraków: Wydawnictwo WAM & Ignatianum.
 • Korulczyk, T. (2017). Wielokulturowe zarządzanie zasobami ludzkimi. W: B. Rożnowski (red.): Podręcznik akademicki dla studentów kierunku: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (ss. 157 – 217). Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN: 978-83-8061-472-7 [Pobierz PDF]
 • Korulczyk, T., Korulczyk, N. (2018). The role of fit theories in job analysis. W: A. Biela (red): European Questionnaire for Job Analysis (EQJA): Theoretical and Methodological Bases (ss. 65 - 85). Frankfurt: Peter Lang Verlag. [Abstrakt PDF]  [Cytuj PL]  [Cytuj ENG]  [Cytuj Bibtex ENG]
 • Rożnowski, B., Korulczyk, T. (2018). Synthetic-Singular Index of Multidimensional Job Analysis. In A. Biela (ed): European Questionnaire for Job Analysis (EQJA): Theoretical and Methodological Bases (pp. 305 - 319). Frankfurt: Peter Lang Verlag.  [Abstrakt PDF]  [Cytuj PL]  [Cytuj ENG]  [Cytuj Bibtex ENG]

KONFERENCJE


UCZESTNICTWO MIĘDZYNARODOWE

 • Korulczyk, T. Prelekcja: Performance and satisfaction of salespeople with unethical behaviour management in organization. Zaprezentowano na: 3rd New Zealand Industrial/Organisational Psychology Conference. Massey University (Albany) in Auckland, Nowa Zelandia, 11 grudzień 2014.   [Program PDF]  [Pobierz prezentację]
 • Korulczyk, T. Prelekcja: Toward a Systemic Theory of Fit Concepts. Zaprezentowano na: New Zealand Applied Psychology Conference. The University of Waikato, Nowa Zelandia, 23-24 październik 2014. [Cytuj PL]  [Cytuj ENG]  [Ulotka PDF]  [Pobierz prezentację PDF]

 

UCZESTNICTWO KRAJOWE

 • Brudek, P., Steuden, S., Korulczyk, T. Osobisty profil sensu, mądrość i wsparcie społeczne u osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości o odmiennej subiektywnej ocenie stanu zdrowia. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama. Zaprezentowano na: IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: "Zdrowie i odporność psychiczna". Kraków: Uniwersytet Jagielloński, konferencja krajowa, 21-22.09.2018
 • Korulczyk, M., Korulczyk, T. Wpływ syndromu prokrastynacji na realizację działań celowych. Badania eksperymentalne studentów. Zaprezentowano na: III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Konferencja międzynarodowa, 25-05-2018
 • Korulczyk, T., Cooper-Thomas, H. Dopasowanie w relacji przełożony – podwładny, wydajność pracy i intencja do odejścia. Zaprezentowano na: III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Konferencja międzynarodowa, 25-05-2018
 • Korulczyk, T. Prelekcja: Szacowanie dopasowania w parach. Zaprezentowano na: 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa", w ramach sympozjum nr 4: Analizy danych: Nowe wyzwania. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Konferencja ogólnopolska, 21-09-2017.
 • Korulczyk, T., Pytka N. Naiwne testowanie hipotez? Zestawienie NBHT oraz klasyfikatora Bayesa. Zaprezentowano na: Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia. "Psychologia - moja pasja". Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Konferencja ogólnopolska, 21-04-2015
 • Korulczyk, T., Pytka N. Zjawiska psychologiczne jako związki liniowe, czyli jak statystycznie zakłamujemy rzeczywistość. Zaprezentowano na: Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia. "Psychologia - moja pasja". Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Konferencja ogólnopolska, 21-04-2015
 • Korulczyk, T. Poster: Motywacja osiągnięć u osób o różnym natężeniu narcystycznych cech osobowości: badanie młodzieży akademickiej. Poster zaprezentowany na konferencji: Różne aspekty jakości życia we współczesnej psychologii. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Konferencja lokalna, Lipiec, 2011.
 • Korulczyk, T. Prelekcja: Analiza psychologiczna NLS – prawda o nowych technikach manipulacji. Zaprezentowano na: Czy wiesz kto Tobą manipuluje? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Konferencja lokalna, Grudzień 2007.
 • Korulczyk, T., Korulczyk, M. Prelekcja: Zdrowy Narcyzm i efektywność myślenia: Zaprezentowano na: XIV Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych „Aktualia 2007”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Konferencja ogólnopolska, Kwiecień, 2007. 

 

WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Oblicza starości we współczesnym świecie". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 15 Czerwiec 2013, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.
 • XVII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych - Aktualia 2010. "Zoopsychologia, Arteterapia, Wiktymologia". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 10-12 Maj 2010, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych - Aktualia 2009 „Catch Your Mind”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 21-23 Kwiecień 2009, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.
 • Ogólnopolska Konferencja z cyklu Psychologia w praktyce sądowej i penitencjarnej II. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 15-16 Maj 2009, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.
 • XV Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych - Aktualia 2008. "Nowe horyzonty psychologii". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 28-30 Kwiecień 2008, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.
 • Konferencja Smaczki Psychologii podczas happeningu „Nić przyjaźni”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 17 Kwiecień 2008, (konferencja środowiskowa). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.
 • Białe jest czarne a czarne jest w kropki, czyli cała prawda o marketingu politycznym. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 11-11 Marzec 2008, (konferencja środowiskowa). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.
 • Czy wiesz kto Tobą manipuluje? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 11 Grudzień 2007, (konferencja środowiskowa). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.
 • XIV Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych - Aktualia 2007. "Samoświadomość". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 24-26 Kwiecień 2007, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.
 • Ogólnopolska Konferencja z cyklu Psychologia w praktyce sądowej i penitencjarnej I. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 23-24 Luty 2007, (konferencja ogólnopolska). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.
 • Depresje naszych czasów. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 19 Styczeń 2007, (konferencja środowiskowa). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.
 • Barwy schizofrenicznego świata. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 5 Grudzień 2006, (konferencja środowiskowa). Funkcja: członek komitetu organizacyjnego.  

STAŻE NAUKOWE

 • 15.07.2014 - 15.01.2015: Naukowe stypendium zagraniczne „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL: The University of Auckland, Auckland 1142, Nowa Zelandia, Sponsor: EFS.
 • 01.05.2013 - 15.09.2013: Stypendium zagraniczne i praktyki psychologiczne LLP-Erasmus: The Claremont First Step Community Centre, Dickson Road, Blackpool, FY1 2AP, Anglia, Sponsor: EFS.   

PROJEKTY BADAWCZE

 • Projekt: Engagement at university: Identifying conditions that facilitate engagement for the tertiary-level student learner. Koordynatorzy projektu: Taylor, J., Cooper-Thomas, H.: The University of Auckland, NZ. Współpracownicy: Korulczyk, T, KUL, Polska. Okres trwania: Styczeń 2014 – Październik 2014 (17 miesięcy). Finansowanie: grant zewnętrzny, środki badawcze Uczelni (The University of Auckland)
 • Projekt: Maximizing Newcomer Proactivity:  A study on the impact of training. Koordynatorzy projektu: Burke, S., The Victoria University of Wellington, NZ; Cooper-Thomas, H., The University of Auckland, NZ. Współpracownicy: Korulczyk, T, KUL, Polska. Okres trwania: Styczeń 2014 – Wrzesień 2014 (17 miesięcy). Finansowanie: grant zewnętrzny, środki badawcze Uczelni (The University of Auckland)
 • Projekt: Percepcja KUL jako marki przez maturzystów. Koordynator projektu: Tomasz Korulczyk, KUL, Polska. Współpracownicy: Dr hab. Oleg Gorbaniuk, Dr Marian Ledwoch, Marcin Korulczyk - asystent: przeprowadzenie badań, opracowanie i analiza badań. Okres trwania: Styczeń 2010 – Czerwiec 2011 (17 miesięcy). Finansowanie: grant wewnętrzny, środki Uczelni (KUL)
 • Projekt: Narcyzm a efektywność myślenia. Koordynator projektu: Dr Andrzej Januszewski, KUL, Polska. Asystenci: Tomasz Korulczyk, Marcin Korulczyk (przeprowadzenie i opracowanie badań) Okres trwania: Październik 2006 – Maj 2007 (8 miesięcy). Finansowanie: grant wewnętrzny, środki własne. 

RECENZJE

 • Autor anonimowy. (styczeń, 2017). Statystyczne metody radzenia sobie z brakami danych. Polskie Forum Psychologiczne.

 

 

INNE OSIĄGNIECIA

Szkolenia i warsztaty

14-15.02.2008: Wprowadzenie do Biofeedback. Drogi do choroby, ścieżki do zdrowia: podejście umysłu-ciała (w j. angielskim) (zastosowanie różnych technik relaksacji, hipnozy i urządzeń biofeedback w pracy terapeutycznej) Dr Donald Moss, USA

16.02.2008: "Proste techniki umysłu-ciała w terapii służącej zdrowiu" (w j. angielskim) Dr Donald Moss, USA. 

Nagrody, stypendia i wyróżnienia

2012, 2013, 2014: Stypendium naukowe dla doktorantów z dotacji projakościowej

2011, 2012: Stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów

10.04.2011: Honorowe członkostwo Koła Naukowego Studentów Psychologii

16.12.2009: Nagroda Rektora, KUL

16.12.2009: Nagroda Prorektora do spraw Dydaktyki i Wychowania, KUL

14.12.2008: Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, KUL

14.12.2008: Nagroda Dyrektor Instytutu, KUL

2007: Stypendium naukowe dla najlepszych studentów

 

Ostatnia aktualizacja: 17.11.2019 13:59