Uzyskane granty (research grants):

2016-2019: kierownik grantu NCN pt. "Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym"

2015-2018: współwykonawca grantu NCN pt. "Formy prezentystycznej orientacji temporalnej" (kierownik: dr Małgorzata Sobol-Kwapińska)

2014-2017: współwykonawca grantu NCN pt. "Psychologiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania sądów estetycznych" (kierownik: prof. dr hab. Piotr Francuz)  

2011-2014: współwykonawca grantu MNiSW pt. "Orientacja pozytywna: struktura i funkcje" (kierownik: prof. dr hab. Piotr Oleś)  

2009-2013: kierownik grantu MNiSW pt. "Uważność a poznawcze procesy kontrolne - mediacyjna rola lęku"   

2008-2009: indywidualne stypendium naukowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przyznane w ramach Subsydium Profesorskiego "Mistrz" dla prof. dr hab. Piotra Olesia  

2004-2006: grant promotorski MNiSW pt. „Struktura koncepcji siebie oraz procesy przetwarzania informacji o sobie u osób o różnym stopniu uważności."  realizowany pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Olesia 

 

Publikacje:

 

 

Jankowski, T., Bąk, W. (submitted). When possessing the self is adaptive? Social-cognitive approach to the question of the quiet ego.

Oleś, P. & Jankowski, T. (submitted). Positive orientation hedonistic or eudemonistic happiness.

Jankowski, T., Holas, P. (submitted). Effects of Brief Mindfulness Training on Attention Switching. 

Jankowski, T., Stóżak, P. (submitted). Mindfulness and Retrieval Processes. An ERP study. 

Jankowski, T., Laskowska, A., Miciuk, Ł., Oleś, P.(submitted). Positive Orientation as a Predictor of Hedonic Well-being: Mediating Role of the Core Self-Concept.

Łysiak, M, Oleś, P., Jankowski, T., Flak, M., Czarnik, J. (in press). Wpływ treningu skuteczności na zmiany w orientacji pozytywnej. Psychologia Wychowawcza.

Miciuk Ł., Jankowski, T., Oleś, P. (in press). Incremental validity of positive orientation: predictive efficiency beyond the Five-Factor Model. Health Psychology Report.

Miciuk, Ł., Jankowski, T., Laskowska, A., Oleś, P. (in press). Positive orientation and five factor model. Polish Psychological Bulletin.

Gorczyca, A., Jankowski, T., Oleś, P. (in press).  Does first marathon in one’s life matter for generalized self-efficacy and positive orientation? International Journal of Sport Psychology.

Sobol-Kwapińska, M., Jankowski, T., Przepiórka, A.  (2015). What Do We Gain by Adding Time Perspective to Mindfulness? Carpe Diem and Mindfulness in a Temporal Framework. Personality and Individual Differences. DOI 10.1016/j.paid.2015.07.046 

Sobol-Kwapińska, M., Jankowski, T. (2015). Positive Time. Balanced Time Perspective and Positive Orientation. Journal of Happiness Studies. DOI: 10.1007/s10902-015-9656-2. pdf

Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition, 28, 64-80. pdf

Jankowski, T., Zatorski, M. (2014). Refleksyjność i uważność jako czynniki redukujące podatność na manipulację. W: D. Doliński i M. Gamian Wilk. Przestrzenie manipulacji społecznej (s. 367-406). Warszawa: PWN. 

Holas, P., & Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology, 48(3), 232–243. pdf

Oleś P. K., Alessandri G., Oleś M., Bąk W., Jankowski T., Laguna M., Caprara G. V. (2013). Positive orientation and generalized self-efficacy, Studia Psychologica, 55 (1), 47-59. pdf

Jankowski, T. (2012). Samoświadomość. W: Encyklopedia katolicka, t.17. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

Jankowski, T. (2011). Projekcja. W: Encyklopedia katolicka, t.16. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

Jankowski, T. (2011). Popęd. W: Encyklopedia katolicka, t.15. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

Jankowski, T. (2011). Personologia. W: Encyklopedia katolicka, t.15. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

Jankowski, T. (2011). Dialogowość a samoświadomość. Te same czy odrębne zjawiska? W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i E. Brygoła. Dialog z samym sobą (s. 295-322). Warszawa: PWN. 

Bąk, W., Jankowski, T. (2011). Samoświadomość a nastrój. W: E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.), Nastrój. Modele. Perspektywy (s. 270-287). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jankowski, T. (2011). O przewadze koniunkcji na alternatywą, czyli jak skuteczniej pomagać terapeutom. Roczniki Psychologiczne, 14, 41-46. pdf

Oleś P. K., Batory A., Buszek M., Chorąży K., Dras J., Jankowski T., Kalinowska I., Kubala D., Parzych J., Sadowski S., Sosnowska K., Talik W., Wróbel M. (2010). Wewnętrzna aktywność dialogowa i jej psychologiczne korelaty. Czasopismo Psychologiczne, 16, 113-127. 

Jankowski, T. (2010). Odporność psychiczna. W: Encyklopedia katolicka, t.14., s.331. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 

Jankowski, T. (2010). Terapia skupiona na schematach. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Integracja (s. 172-188). Warszawa: Eneteia. 

Jankowski, T., Holas, P., Krawczyk, K. (2010). Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Integracja (s. 130-156). Warszawa: Eneteia. 

Jankowski, T., Oleś, M., Bąk, W., Oleś, P. (2009). Przydatność Inwentarza NEO-PI-R w diagnozie indywidualnej. W: J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 113-154). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Jankowski, T., Holas, P. (2009). Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii. Studia Psychologiczne, 47, 4, 59-79. pdf

Jankowski, T. (2008). Integrująca rola uważności w kształtowaniu koncepcji siebie. Przegląd Psychologiczny, 51, 4, 443-464. pdf

Puchalska-Wasyl, M., Chmielnicka-Kuter, E., Jankowski, T., Bąk, W. (2008). Wyobraźnia jako przestrzeń dla wewnętrznego dialogu. Przegląd Psychologiczny, 51, 197-214. pdf

Bąk, W., Jankowski, T. (2007). Sprawozdanie z w XXII Konferencji Klubu Psychologii Autonomicznej w Jadwisinie. Przegląd Psychologiczny, 50, 3, 339-342. 

Jankowski, T.,(2006). Motywy związane z koncepcją siebie. Studia z Psychologii w KUL, 13, 149-174. pdf

Jankowski, T. (2004). Wczesne diagnozowanie oraz krótka interwencja wobec osób z problemem alkoholowym. Medycyna Ogólna, 1-2.

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2016 22:21