Refleksyjność i uważność jako czynniki redukujące podatność na manipulację
[Mindfulness as a factor decreasing susceptibility to manipulation techniques]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Mateusz Zatorski
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Przestrzenie manipulacji społecznej
Redaktorzy: Dariusz Doliński, Małgorzata Gamian-Wilk
Strony od-do: 367-406