Głos wewnętrzny nowego człowieka. "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk i "Ćwiczenia duchowne" Przemysława Dakowicza
[The inner voice of new man. O. Tokarczuk: Księgi Jakubowe, P. Dakowicz: Ćwiczenia duchowne ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Nowy człowiek. Wizje. Projekty. Języki
Miejsce: Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny