członek Kolegium Redakycjnego kwartalnika "Ethos"
[Member of the Editorial Council of the quarterly "Ethos"]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL (ISSN: 0860-8024)