Szczeliny (rec. P. Dakowicz, Ćwiczenia duchowne. Poematy, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2016)
[Crevices (review of P. Dakowicz’s Ćwiczenia duchowne. Poematy, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2016) ]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL (ISSN: 0860-8024)
Rok wydania: 2016
Tom: 3(115)
Strony od-do: 328-337