"Rozmyślania o ojcu" - Herberta i Hamleta
[Meditations on Father - of Herbert and Hamlet]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Literatura, kultura religijna, polskość : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Strony od-do: 251-262