Epifanie wygnańców
[Epiphanies of Exiles]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2015
Tom: 62
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 99-112
Streszczenie: Artykuł dotyczy modelującej dla literackich epifanii funkcji doświadczenia wygnania. Punktem wyjścia jest ukazanie znaczenia tego doświadczenia w formacyjnym dla literatury modernistycznej ujęciu epifanii przez Jamesa Joyce’a. Przykłady z twórczości Czesława Miłosza Zbigniewa Herberta są wglądami w dwie ważne reinterpretacje epifanii ugruntowane w doświadczeniu wygnania.
Słowa kluczowe: literatura jako epifania, wygnanie, literatura modernizmu, James Joyce, Czesław Miłosz, Zbigniew HerbertCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tomasz Garbol",
title = "Epifanie wygnańców",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2015",
number = "1",
pages = "99-112"
}

Cytowanie w formacie APA:
Garbol, T. (2015). Epifanie wygnańców. Roczniki Humanistyczne, 1, 99-112.