udział w dyskusji panelowej poświęconej książce Z. Zarębianki Wtajemniczenia w Miłosza
[participation in the panel discussion on Zofia Zarębianka's "Initiations in Milosz"]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Religijność Czesława Miłosza
Miejsce: Gdańsk