Problem wygnania w twórczości Czesława Miłosza.
[The problem of exile in Milosz' Work]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Horyzont religijny polskiej literatury emigracyjnej
Miejsce: Kazimierz Dolny