49. „Wystarczy mocno i wytrwale zastanawiać się”. Medytacja religijna w twórczości Czesława Miłosza
["It's enough to wonder strongly and constatnly". Religious meditation in Milosz's Work]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Medytacja: postawa, sposób poznania, gatunek wypowiedzi
Miejsce: Warszawa