O problemie upadku w „Dolinie Issy” Czesława Miłosza
[About the problem of downfall in "Issa Valley" of Czesław Miłosz]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze
Miejsce: Lublin