„Gdybym ja mógł opisać”. O relacji pomiędzy prawdą a pięknem w twórczości Czesława Miłosza
[If only I could describe. On the relation between truth and beauty in Czesław Miłosz's Poetry ]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2009
Tytuł publikacji: Prawda w literaturze. Pod red. A. Tyszczyka, I. Piekarskiego i J. Borowskiego
Strony od-do: 621-637