członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Ethos
[member of editorial college]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL (ISSN: 0860-8024)