Sensualność sacrosfery
[Sensuality of sacrospehere]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sensualność a religia w literaturze
Miejsce: Kazimierz Dolny