Bogowie stali się chorobami?
[Gods became diseases?]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Literatura a religia - wyzwania postsekularności
Strony od-do: 5-15