Subtelniejsze języki refleksji nad relacją: literatura a religia
[Subtler languages in the reflection on the relation: Literature and Religion]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

Miejsce: Lublin, KUL