Przebieg kształcenia

 • Studia magisterskie na Wydziale Teologii KUL (1988-94), kierunek - teologia, magisterium - 1994 (Aspekt chrześcijański egzystencji w rozumieniu Karla Jaspersa), promotor - Ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik;
 • Studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL (1996-2004), kierunek - filozofia teoretyczna, doktorat - 2004 (Gallusa Mansera teoria aktu i możności jako podstawa rozumienia tomizmu), promotor - Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk;
 • Studia filozoficzne (Freisemester) w Philosophische Fakultät I Philosophie und Kunstwissenschaften, Universität Regensburg (2000-2001).

Praca

 • Wykłady z etyki w Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie (2002-2013);
 • Wykłady z filozofii (wprowadzenie do filozofii, antropologia, filozofia Boga, etyka) w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej KUL (2004-2012);
 • Ćwiczenia z etyki i etyki społecznej w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Chełmie (2006-2008);
 • Wykłady z historii filozofii średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej w Instytucie Nauk Religijnych w Gródku (Ukraina), afiliowanym do Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie (2006-2007);
 • Asystent w Katedrze Metafizyki KUL (2008-2011);
 • Wykłady z etyki na Politechnice Lubelskiej (2010-2012);
 • Wykłady z antropologii w Wyższym Seminarium Duchownym Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych (2011-2012);
 • Adiunkt w Katedrze Metafizyki KUL (od 2011).
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2017 20:39