dr hab. Tomasz Bąk
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: tomasz.bak1_anti_spam@kul.pl