Teresa Paszkowska

2019

Prace magisterskie
 • Praca Boga w duszy – doświadczenie Sługi Bożej Zofii Pauli Tajber

2017

Rozprawy doktorskie
 • Kompetencje jako norma do interpretacji rzeczywistości duchowych w mediach. Studium z edukacji medialnej

2016

Prace dyplomowe
 • Charyzmatyczna troska o dziewczęta i kobiety zagubione moralnie. studium odniesione do charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

2015

Rozprawy doktorskie
 • Problem życia mistycznego Cecylii Działyńskiej (1836-1899)
 • "Formacja duchowa osób niepełnosprawnych ruchowo. Studium na podstawie nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II".
Prace dyplomowe
 • Duchowośc małżeńska jako droga do świętości

2014

Rozprawy doktorskie
 • Antropologia czternastowiecznych mistyków angielskich w świetle ich pism
Prace dyplomowe
 • Aktualność formacyjnych wskazań sługi bożej Matki Kolumby Białeckiej na podstawie DYREKTORIUM dla nowicjatu i ostatnich dokumentów kościoła o życiu konsekrowanym

2013

Prace dyplomowe
 • Od kontemplacji miłosiernego Boga do posługi miłosierdzia – dynamika duchowości Sióstr miłosierdzia św. Karola Boromeusza

2012

Prace dyplomowe
 • Stworzenie jako przestrzeń miłości
 • Sens cierpienia w nauczaniu bł. Jana Pawła II
Prace magisterskie
 • Formacja eklezjalna w odniesieniu do całego Ludu Bożego

2011

Rozprawy doktorskie
 • Teologia powołania kapłańskiego i zakonnego. Studium na podstawie życia i pism Leona Jana Dehona (1843-1925).
 • Świętego Franciszka z Asyżu specyficzny model życia eremickiego. Studium na podstawie "Reguły dla pustelni"
Prace dyplomowe
 • Posłuszeństwo jako pierwszy i ostatni akt ludzki
 • Przełożony według ewangelicznego wzoru władzy przewodzi cnotami
 • Przełożony jest pierwszym posłusznym we wspólnocie braterskiej, w duchu pasterskiej służby
 • Autorytet władzy i posłuszeństwo jest znakiem jedynego ojcostwa Boga, braterstwa w Duchu Świętym i wolności wewnętrznej czlowieka
 • Pośrednictwo zewnętrzne - w kolejach życia, w prawach rządzących wspólnotą i rozporządzeniach przełożonych - umożliwiają konkretną i uporządkowaną realizację woli Ojca
 • Miłosny kontakt ze Słowem przekazuje sens woli Boga i upodobanie w niej