Teresa Paszkowska

20212020Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2019Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Recenzja w przewodzie doktorskim


2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora2017
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczejOpinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Udział w konferencji krajowejOdznaczenie krajowe państwowe


2016
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowejHasło w leksykonie


Recenzja w przewodzie doktorskim


Udział w konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książkiRecenzja w przewodzie habilitacyjnym
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2014


Książka naukowa recenzowana


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowejArtykuł w czasopiśmie


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książkiRecenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2013Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Artykuł w czasopiśmie


2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmieArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmieArtykuł w czasopiśmie


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowegoRecenzja książki naukowej


Recenzja w przewodzie doktorskim


2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmieArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Wygłoszenie referatu na konferencji2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskimUsługi eksperckie w kraju


2009Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Recenzja naukowa w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczne


Artykuł w czasopiśmie


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • recenzent
  [w:] Duchowość w Polsce ISBN 978-83-930004-0-1 ISBN 978-83-7270-762-6

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja książki naukowej
2008


Książka naukowa recenzowana


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczne
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2007
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Rozdział w książce popularnonaukowej


Rozdział w książce


Artykuł w czasopiśmie
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2006Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2005Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieRecenzja naukowa w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Działalność odczytowa


2004


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Książka naukowa nierecenzowanaArtykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2002


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • recenzent
  [w:] Roczniki Teologiczne z. 5: Teologia Duchowości

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książkiWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2001


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2000


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie


1999


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


1998

 • Charyzmatyczność życia konsekrowanego

 • Recenzja naukowa w czasopiśmie


  1997  1995


  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  1994


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany