Stanowisko prof. zwyczajnego KUL: od 1.10.2019-

Mianowana przez abp. Stanisława Budzika - na członka Komisji Przygotowawczej III Synodu Archidiecezji Lubelskiej - 25.03.2019.

Tytuł profesora nauk teologicznych nadał Prezydent RP w dniu 16.06.2015.

Od 10.06.2014 - prof. nadzw. w Katedrze Duchowości Systematycznej i Praktycznej

Kierownik Katedry Formacji Duchowej: 1.10.2013 - 10.06.2014.

Stanowisko prof. nadzw. KUL: od 1.12.2008-do 30.09.2019.

Kierownik Podyplomowych Studiów Eklezjalnej Posługi Władzy IX.2009 - II.2011.

Kurator Katedry Psychologii Eklezjalnej:12.12.2006 - 30.06.2008.

Kierownik Katedry Duchowości Życia Konsekrowanego:1.10.2006 - 30.09.2013.

Kolokwium habilitacyjne: 6.06.2005; zatwierdzenie CKK 28.11.2005.

Adiunkt przy Katedrze Psychologii Życia Wewnętrznego:od 1.06.2001.

Asystent w Katedrze Psychologii Życia Wewnętrznego: od 1.09.1999.

 

Przynależność do gremiów naukowych:

  • Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości: członek-założyciel (2009, wcześniej członek Sekcji Duchowości Teologów Polskich); 2000-2005 w Zarządzie (skarbnik i sekretarz); 2005-2013 w Zarządzie (sekretarz); 2014-2017 członek Komisji Rewizyjnej.
  • Towarzystwo Naukowe KUL: współpracownik (od 2004); korespondent (od 17.03.2005); od 28.03.2017- członek czynny.
  • Lubelskie Towarzystwo Naukowe: członek-korespondent od 6.05.2003; w Zarządzie VI Wydziału Nauk Teologicznych od 13.12.2011, w Zarządzie Głównym (sekretarz VI Wydziału) od 11.12.2015-; członek-rzeczywisty od 26.10.2017.
  • Komisja Teologii Oddziału PAN w Lublinie: członkostwo od 8.05.2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019 09:14