dr Taras Kavetskyy
adiunkt - Katedra Inżynierii Materiałowej
Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: taras.kavetskyy_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4782-1602