dr Taras Kavetskyy
adiunkt - Katedra Inżynierii Powierzchni
Instytut Inżynierii Materiałowej
Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

E-mail: taras.kavetskyy_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4782-1602