dr Sylwia Wilczewska
asystent - Katedra Filozofii Religii
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: sylwia.wilczewska_usun_to@kul.pl