dr Sylwia Wilczewska
Asystent - Katedra Filozofii Religii
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: sylwia.wilczewska_anti_spam@kul.pl