• absolwent studiów podyplomowych (od 2010-06-12)
  • doktor (od 2008-12-12)
  • magister (od 2000-06-15)