Wykształcenie:

2000       dyplom ukończenia studiów wyższych, kierunek biologia, specjalność mikrobiologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, tytuł pracy magisterskiej: „Spontaniczne i indukowane in vitro wytwarzanie cytokin w komórkach podścieliska szpiku kostnego osób chorych na ostrą białaczkę szpikową i szpiczaka mnogiego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Martyny Kandefer-Szerszeń

2007       dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami społecznymi” (finansowanymi z EFS) na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2008       stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych z zakresu immunologii uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ chromu i żelaza na metabolizm fibroblastów i komórkowe mechanizmy obronne u myszy” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja K. Siwickiego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na wniosek recenzentów wyróżniona przez Radę Wydziału

2010       dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Podyplomowe Studia w Zakresie Audytu Wewnętrznego w Sektorze Finansów Publicznych” na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2011       dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Kształcenie kary akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

2012       dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Diagnostyka molekularna” na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Zainetersowania naukowe:

Badanie metabolizmu mikroelementów: chromu, żelaza, molibdenu, niklu oraz kobaltu w komórkach prawidłowych i nowotworowych. Badanie mechanizmów interakcji pomiędzy ww. mikroelementami.  Badanie metabolizmu nanozwiązków. Prowadzenie badań przedklinicznych leków i substancji o potencjale farmaceutycznym. Badania w warunkach in vitro (pierwotne i ustalone linie komórkowe, prawidłowe i nowotworowe) testy cytotoksyczności, genotoksyczności, mutagenności, proliferacji, apoptozy, stres oksydacyjny, aktywność antyoksydacyjna. Opracowanie modelu metabolizmu pierwiastków na podstawie analizy szlaków metabolicznych komórki. Prowadzenie badań genetycznych i analizy białek: PCR, Real Time PCR, RTqPCR, elektroforeza, cytometria przepływowa.

Badanie aktywności antywirusowej i badanie czystości mikrobiologicznej produktów, poszukiwanie nowych substancji o aktywności antybakteryjnej syntetycznych lub pochodzenia organicznego, np. bakteriocyny.

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2020 14:05