dr Sylwia Terpiłowska
adiunkt - Katedra Ochrony Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

E-mail: sylwia.terpilowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2988-9443