dr Sylwia Terpiłowska
adiunkt - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: sylwia.terpilowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2988-9443