mgr Stefano Gandini
Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego dr - Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: stefano.gandini_usun_to@kul.pl