Stefan Radziszewski
Ks. dr hab. Stefan Radziszewski
Adiunkt - Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: stefan.radziszewski_anti_spam@kul.pl