2018

Prace magisterskie
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a obraz ciała u mężczyzn ćwiczących na siłowni
 • Osobowość i struktura potrzeb a dobrostan psychiczny u programistów
 • Osobowościowe i relacyjne korelaty radzenia sobie ze stresem u pielęgniarek.
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a obraz własnego ciała i obraz dziecka u kobiet w ciąży
 • Ocena choroby własnego dziecka i doświadczane wsparcie a stan zdrowia psychicznego rodziców dzieci z chorobami nowotworowymi
 • Wczesne schematy nieadaptacyjne, a orientacja temporalna i skłonność do przebaczania
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy i funkcjonowanie interpersonalne a wypalenie zawodowe u pielęgniarek
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy i samoocena a style przywiązania w związkach małżeńskich

2017

Rozprawy doktorskie
 • Zasoby osobiste a psychologiczne skutki transplantacji nerki
 • Doświadczenia rodziców związane z utratą dziecka w okresie prenatalnym
 • Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym
 • Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka
Prace magisterskie
 • Samoocena i obraz własnego ciała a dobrostan psychiczny u osób niewidomych
 • Umiejscowienie kontroli zdrowia i poczucie stygmatyzacji a akceptacja życia z chorobą u osób ze schizofrenią
 • Zasoby osobiste i radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe u pracowników administracji publicznej
 • Osobowość i poczucie godności a style przywiązania u studentów
 • Sposób doświadczania własnej choroby a jakość życia u osób z atopowym zapaleniem skóry i łuszczycą
 • Kompetencje społeczne i poczucie sensu życia a jakość życia u chorych psychicznie rehabilitowanych zawodowo
 • Wybrane zasoby osobiste a jakość życia u jąkających się dorosłych
 • Obraz własnego ciała i akceptacja siebie a dobrostan psychiczny u osób korzystających z zabiegów medycyny estetycznej